Unga Klara & Al-Harah Teater

Ett internationellt samarbete mellan Unga Klara och Al-Harah Teater i Betlehem.

Under spelåret kommer Britt Louise Tillbom och Jan Tiselius att regissera
Selma Lagerlöfs Bortbytingen på Al-Harah Theater i Betlehem.
Detta blir Britt Louise och Jans sjätte resa till Palestina på tre år. Tidigare har de arbetat på The Freedom Theatre i Jenin och varit med om att starta en 3-årig skådespelarutbildning där. I våras reste de båda till Västbanken tillsammans med Suzanne Osten och Erik Uddenberg.

Att man nu väljer att arbeta med Bortbytingen hänger ihop med människors situation i det ockuperade Palestina. Speciellt drabbar situationen kvinnorna och barnen och alldeles särskilt de barn som är fysiskt eller psykiskt handikappade.

Berättelsen om trollet som råkar byta sitt trollbarn mot ett människobarn är en stark saga om alla människors lika värde. Den visar vikten av en humanistisk inställning gentemot ”de andra” och av att vi behandlar barn som de människor de faktiskt är. Innehållsmässigt knyter historien väl an till vårt nuvarande tema där uppfostran handlar om makt, om rättigheter och skyldigheter och är en del av varje barns vardag. Det gäller inte minst barn som lever i ett ockuperat land.